Ulotka na temat przestępstw z użyciem noży: „Czy wiesz, po czym poznać, że ktoś nosi nóż” w języku polskim.

Download Polish translation